Logo

Description

This is an offline event in DUTCH organized by Parkhuis de Zwijger and Circl.

Dutch

Hoe kunnen we anders omgaan met waarde-creatie van natuurlijke bronnen? Hoe kunnen financiële instellingen beter werken aan lange termijn investeringen ipv korte termijn? En wat zijn succesvolle voorbeelden van landschapsherstel?

Voor grootschalig ecosysteem herstel, zijn disruptieve systematische veranderingen nodig. Dit is een complex en langdurig proces. Gelukkig zijn een aantal organisaties al druk bezig om op internationale schaal samen te werken aan concrete actie. Zo werkt Commonland grootschalig aan landschapsherstel in oa Spanje, Zuid-Afrika, Australië, Nederland en India. Commonland werkt met een indeling van 3 zones (natuurlijk, economisch en gecombineerd) en het 4 returns framework; return of inspiration, return of social capital, return of natural capital en return of financial capital. Ook werken verschillende fondsen, zoals &Green, samen met bedrijven en NGO’s aan landschapsbescherming zoals het tegengaan van ontbossing. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe succesvol is dit? Kom in dit programma alles te weten over concrete voorbeelden van actie, hoe we deze initiatieven op kunnen schalen en de rol van de financiële sector hierin.

Speakers/Sprekers:

Jasper Bertels
Senior Landscape Finance Specialist at Commonland
Lidwin van Velden
Voorzitter van de directie bij De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)
Nanno Kleiterp
Voorzitter van de directie bij &Green Fund, ex-CEO FMO

 

English: 

How can we deal differently with the value creation of natural resources? How can financial institutions work better on long-term instead of short-term investments? And what are successful examples of landscape restoration?

For large-scale ecosystem recovery, systemic changes are needed. This is a complex and lengthy process. Fortunately, a number of organizations are already busy working together on an international scale on concrete action. For example, Commonland is working on  large scale landscape restoration in Spain, South Africa, Australia, the Netherlands and India. Commonland works with a division of 3 zones (natural, economic and combined) and the 4 returns framework; return of inspiration, return of social capital, return of natural capital and return of financial capital. Various funds, such as &Green, also work together with companies and NGOs on landscape protection such as combating deforestation. How does this work and how successful is it? In this program, learn about concrete examples of action, how to scale them up and the role of financial sector reform.

 

More information

Register here

2161 members are now active on 4returns.earth, connecting, sharing their field experiences, and creating new opportunities and initiatives together.

Join us by signing up as a member, or follow our work in the newsletter

Tag a friend?